СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28 март 2020 | 16:54

         Уважаеми колеги,

        Днес беше поредният почивен ден, в който заради опит на наш колега журналист да създаде фалшива новина, експерти на РИОСВ - Пазарджик извършиха извънредна проверка, създавайки по този начин риск за живота и здравето си.

         В тази връзка ви припомняме, че по разпореждане на министър Емил Димитров, докато трае обявеното извънредно положение, служителите на МОСВ и неговите регионални структури няма да бъдат ангажирани с извънпланови, спешни проверки по очевидно фалшиви и манипулативни сигнали, с което се поставя ненужно в риск здравето и живота на служителите.

         „Предстоят ни трудни времена, в които ще разчитаме на всеки експертен и ръководен състав на структурите на МОСВ. Нека не ги поставяме ненужно в опасност“. Това призова министърът, който днес, с цел да не изразходва експертен и финансов ресурс, лично провери сигнал за опасни вещества на временния паркинг за ТИР-камиони на летище Узунджово край Хасково. И този сигнал се оказа неоснователен.

         „Чрез отзоваването на фалшиви сигнали рискуваме при реална необходимост да нямаме възможност да изпратим експерти, защото подадената информацията ще бъде подлагана на съмнение", предупреждава министър Димитров. „Нашите служители също имат деца, семейства, възрастни хора и притеснения за здравето и за рискът от безразборни срещи по повод фалшиви или манипулативни сигнали“, заяви министър Димитров.

        Според него в условията на извънредно положение пресцентърът на МОСВ следва да подпомага дейността на журналистите и министерството, а не да бъде използван като инструмент за създаване на излишни притеснения и за разходване на експертен и финансов ресурс.

        Той отправи молба днешните случаи да са последното безсмислено ангажирате на  директори на РИОСВ и експерти от съответните направления. „В тази ситуация гражданите и медиите да бъдат отговорни и сигнали да се подават само при съществени ситуации на заплаха за околната среда, здравето и живот на гражданите“, призова министър Димитров.