Световният ден за опазване на мигриращите птици се отбелязва на 10 май

03 май 2017 | 16:30

 

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

Всяка година хората по света организират различни инициативи за отбелязване на празника - фестивали, образователни програми, изложби и екскурзии за наблюдение на птици. Всички дейности за Световния  ден на мигриращите птици са обединени от обща тема, за 2017 г.  тя е  "Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“.

Кампанията за 2017 г. подчертава взаимозависимостта между хората и мигриращите птици, тъй като споделят едни и същи ресурси на планетата. Темата насочва и към необходимостта от устойчивото им управление.

Повече информация за кампанията, регистрация на организираните събития и постери могат да се намерят на интернет адрес www.worldmigratorybirdday.org