Участие на министър Емил Димитров в сутрешния блок на Нова тв "Здравей, България"

24 март 2021 | 12:10


Водещ: Сега се чудим дали ще има отново наводнения при това снеготопене, как ще се следят реките и язовирите, има ли критични точки? Ще говорим с екоминистър Емил Димитров, защото имаме тука сняг, какъвто нямахме през истинската зима, нищо че стана пролет.
Водеща: Включваме го от Координационния център към Министерството на околната среда и водите. Здравейте, господин Димитров, надявам се че ни чувате?
Емил Димитров: Здравейте, добър ден, ще ви дадем информация за всичко, което се случва в страната.
Водеща: Кажете, има ли риск от наводнения след снеготопенето?
Емил Димитров: Някои от язовирите ще преливат, които преливат целогодишно. Ще ви разкажем всичко, записали сме си, ще ви покажем нашия център. Това е залата за въздух, тук следим въздуха в цялата страна – комини, емисии и всички станции, които измерват в държавата. Имате възможност да го видите, надявам се вашия служител да ги покаже. Ще ви покажем и водите и ще ви дадем тази информация, която ви интересува. Искам, за да знаят гражданите какво се случва, да обясним, че нашите язовири миналата година бяха на 25-30 процента, тази година са на 85-90, а валежите са само с 12 процента повече. Причината е следната: Икономисахме вода от миналата година, намалихме загубите, а същевременно спряхме няколко ВЕЦ-а, това е причината да са по-пълни язовирите, иначе те се пълнят от дъжд и сняг, както знаем всички. Сега ще ви покажем залата за водите, откъдето се наблюдават тези язовири. Всъщност това, което правим в момента, поводът за вашето предаване е, че ние изпразваме в известна част язовирите, да има буфер в тях и когато дойде сега снеготопенето да допълни язовирите. И най-големият ни проблем е, че когато изпразним много язовирите и после не дойде сняг, казват: Може ли, толкова вода имаше, пък язовирите са празни? От друга страна, ако държим язовирите непрекъснато пълни и дойде сега снеготопенето, ще прелее в реките. Затова в момента, и затова аз не се кандидатирах за депутат, защото ни е много труден този момент, ние изпразваме по малко язовирите, поемаме първите няколко дни снеготопенето, след това изпускаме водата в реките.
Водещ: Само извинявам, че ви прекъсвам обиколката, тоест не сте се кандидатирали за депутат, защото трябва да следите там какво става с язовирите ли? Малко странно звучи, защото всички останали министри също си имат действаща, текуща работа?
Емил Димитров: Те останалите министри са политически лица, имат си заместници и спокойно можеха да участват в кампанията. Аз, знаете че не съм партийна квота, аз съм гражданска квота, не съм политическо лице и когато поех ангажиментите към премиера през декември месец казах, че няма да се кандидатирам, а ще помогна язовирите да бъдат пълни. Това ми е личен ангажимент към него и…го изпълних.
Водещ: Добре, обяснете тази сметка тогава. Имаше заглавия иронични, че вие сте напълнили язовирите, не че е валяло? В крайна сметка някаква златна среда има, то не може да се напълни без дъжд?
Емил Димитров: Никой с канче, с лейка или с кофа не пълни язовирите, язовирите се пълнят само от дъжд и сняг. Затова сме в непрекъсната връзка с „Хидрология и метрология“, затова непрекъснато сега имаме обмен с Ръководство „Въздушно движение“ от техния радар да ни дадат данни. Проблемът е следния, ако миналата година язовирът е бил на едно ниво и тази година с 12 процента е повече дъжда, този язовир би трябвало да е с 12 процента да е по-пълен, а те са по-пълни с 60-65 процента.
Водещ: Може ли да се направи демонстрация с конкретен язовир, всички ли язовири са включени? Да речем, пернишкия язовир може ли да го видите като ниво и като картина, или бургаския, който казвате, че ще предизвика режим?
Емил Димитров: Обяснихме първо, че язовирите се пълнят от дъжд и сняг, обяснихме, че да са по-пълни спрямо миналата година е благодарение на усилията, миналата година резервирахме, намалихме, икономисвахме вода, намалихме загубите и спряхме няколко ВЕЦ-а. Така се пълнят язовирите. А сега, когато идва снеготопенето, изпускаме част от тях, но много внимаваме, за да може като дойде водата, да ги донапълним. Питате за…мога да ви кажа кои язовири в момента са пълни. Изпускаме постоянно „Панчарево“, това е река Искър, „Среченска бара“, „Йовковци“, „Боровица“ и „Пчелина“. Те са пълни в момента, изпускаме вода от тях, за да може да освободим резерв, разбира се който, като се стопи снега да дойде. „Копринка“ и „Жребчево“.., „Копринка“ миналата година беше празен, сега и „Копринка“ и „Жребчево“ са пълни на около 65-70 процента. В момента чакаме „Копринка“ да дойде голямо снеготопене и да го изпратим в язовир „Жребчево“.
Водеща: Господин Димитров, за да спестим време, да не ги изброявате всички, кажете ни, гарантирате ли вие, като екоминистър с този Координационен център, че няма да има водна криза по аналог на Перник, никъде в страната? Защото говорихте, че има опасност Бургас, във Варна, имаше разправия и с вашите колеги от земеделското министерство и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Да бъдат ли спокойни хората в цялата страна, че няма да преживеят поредна водна криза след Перник?
Емил Димитров: Тази година нито земеделците, нито енергийните язовири, нито питейно-битовите язовири могат да имат криза, защото всичките ни язовири са пълни. Това беше моят ангажимент към премиера. Понеже говорихме за морето, язовир „Камчия“ декември месец в язовир „Камчия“ имаше вода 29 милиона, сега след 17 милиона язовир „Камчия“ ще прелее и водата ще изпратим в язовир „Георги Трайков“ – „Цонево“. Но, миналата година язовир „Студена“, язовир „Камчия“, язовир „Ястребино“, язовир „Дяково“, язовир „Копринка“, „Жребчево“, „Пясъчник“, „Тополница“, „Домлян“ и „Асеновец“ бяха на критично малки количества. А тази година във всичките тях има достатъчно вода за цяла година и да остане за следващата година. Като министър поех ангажимент към премиера и казах, че ще има…
Водещ: А вие картинка имате и данни от сензорите от обема им колко са запълнени, нали така? Може ли да покажете в реално време?
Емил Димитров: Ето реално време, кажете ми сега кой язовир ви интересува на България? Между другото, ето това нещо всеки ден излиза в сайта на Народното събрание и там са всичките данни…
Водещ: Язовир „Тича“, мисля, че е до Шумен там и са с огромна тревога?
Емил Димитров: Язовир „Тича“ е 311 милиона, 40 мъртъв обем, в моментна има 182 милиона и половина вода, разполагаем размер е 142 милиона, при 3 милиона и половина на месец…
Водещ: Това в процент какво значи?
Емил Димитров: Значи, че имаме за 3 години, 3 години и половина вода, но понеже ще дадем на земеделците, в момента имаме гарантирано за 3 години вода в язовир „Тича“ за гражданите.
Водещ: А като картина виждате ли го, имате ли навсякъде камера за всеки язовир, ако нещо стане със стената му и почне да се…
Емил Димитров: Имаме камера сателитна, която дава язовирите отгоре. Тука в момента виждате язовир „Дяково“, от там виждате язовир „Студена“, а сега ще ви покажа и язовир „Огняново“, който е включен отсреща, има четири камери, които дават всичко за него. Ние наблюдаваме около 7-8 язовира едновременно. Ето язовир „Огняново“, целият е в сняг в реално време, то се личи от часовника. Ето отсреща язовир „Домлян“, това е язовирът в реално време камерата. Ето това са деривациите, които пълнят язовир „Жребчево“. Така че, ние тези критични язовири, които имаме ги наблюдаваме. Тук имаме още два язовира, които наблюдаваме, така че с водите тази година, понеже питате, ето нашият зам.-министър в момента и той всяка сутрин се запознава със състоянието на реките, на язовирите, нивата. Тази година очакваме огромно снеготопене, опитваме се да изпразним язовирите, но не можем да ги оставим празни само заради снега, защото не знаем колко сняг ще се напълни в тях. Стремим се да ги държим максимално пълни. Не се притеснявайте, тази година вода ще има не защото аз съм министър, а защото усилията, които всички полагаме доведоха до този резултат. Язовир се пълни от дъжд и от сняг, а вода се икономисва с по-малко загуба, още със спиране на ВЕЦ-ве и с разумно управление.
Водещ: Какво ще работите после, след като ви свърши мандата, след като не сте в никакви листи?
Емил Димитров: Ще специализирам почивката, ще трябва и да си почина. Аз имам и семейство, имам и майка, трябва да се грижа и за нея. Имам достатъчно много други ангажименти, за мен не е било самоцел да бъда министър, поех поста, за да изкарат мандата.
Водеща: Ако ви предложат обаче да бъдете отново министър на околната среда и водите, готов ли сте отново да седнете на този стол?
Емил Димитров: Трябва да разбера кой ще бъде премиер. Все пак имам право и да си избера началник, нали? Предишният път нямах право, съгласих се, за да изкарат мандата, успяха да изкарат мандата. Трябва да видя каква ще е конфигурацията и изобщо дали някой ще ми предложи, а и кой ще бъде премиер. Не с всеки може да се работи, независимо кой какъв мерак има.
Водещ: Благодаря ви, Емил Димитров…
Емил Димитров: Ако е Борисов премиер може.
Водеща: Какво казахте?
Емил Димитров: Ако премиер отново ще бъде Бойко Методиев Борисов, нямам проблеми, за другите може би трябва да си помисля. Но, това не стои на дневен ред.