Ураганен вятър е нанесъл сериозни щети в защитена местност “Вековна церова гора”

25 април 2008 | 11:15


Ураганен вятър е нанесъл сериозни щети в защитена местност “Вековна церова гора” край село Церовец, община Иваново, област Русе, показа проверка на РИОСВ-Русе. Проверката е извършена на 23 април по сигнал на служители на ДДС “Дунав” и в присъствието им.
Вчера бе извършена повторна проверка, за да се установи размерът на щетите в границата на защитената местност с представители на община Иваново. Експертите са констатирали 50 унищожени дървета от вида дъб-цер на възраст между 100-130 години. Голяма част от тях са пречупени, изкоренени или с прекършени главни клони, което намалява шансовете им за оцеляване. Само 12 дървета са останали невредими след природната стихия.
Дадени са предписания на кметския наместник на село Церовец да вземе мерки, за да предотврати оползотворяването на дървесината. Експертите ще подготвят становище, което ще съгласуват с Министерството на околната среда и водите.
Съгласно Закона за защитените територии всички дейности, които се извършват в защитени местности трябва да е съгласуват или одобряват от МОСВ.