В ход е обследване на канализационната система на две дружества в Западната промишлена зона на Русе

18 юни 2024 | 15:04

Екип на РИОСВ - Русе и „ВиК“ ООД извършват съвместно обследване на канализационната система на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД от няколко дни. Извънредната проверка е по заповед на директора на екоинспекцията Анелия Николова, като в екипа са включени експерти от всички направления.

Обследването е започнало с ревизия на шахтите по канализационното трасе, с цел проследяване на пътя на отпадъчните води (ОВ) до заустването им в градския канализационен колектор по бул. „Трети март“, в Западна промишлена зона. Използвани са цветни, безвредни бои, както за площадковата канализация, така и в цех „Смоли“ на Оргахим Резинс“ АД. В отделни части от канализационната система са установени затлачвания с утайки, за което на оператора е дадено предписание за почистването им. Изискан е пълен достъп до всички ревизионни шахти, с цел стриктен контрол и заснемане на канализацията със специализирана техника. 

До момента е поставена пломба на спирачен кран, до новия склад за готова продукция, с оглед недопускане отклоняването на ОВ от регламентираното трасе, което ги отвежда в съществуващата локална станция.

         Паралелно с обследване на канализацията, втори екип на РИОСВ-Русе проследява работата на съоръжението за дестилиране на замърсения разтворител, образуван при производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти. Проверката на РИОСВ - Русе в двете дружества продължава.