Вицепремиерът Сандов представлява България на срещата на високо равнище на ООН за опазване на океаните и морската околна среда в Лисабон

01 юли 2022 | 17:23

По покана на правителствата на Португалия и Кения, вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов беше съпредседател на интерактивния диалог на тема „Инструментализиране на взаимовръзките между цел 14 и другите Цели за устойчиво развитие за изпълнението на Дневния ред 2030“. Сесията се проведе днес, по време на Конференцията на ООН за опазване на океаните и морската околна среда в Лисабон.

При откриването на дискусията министър Сандов отбеляза взаимовръзките между всичките 17 Цели за устойчиво развитие и необходимостта от интегрирани и координирани действия по отделните секторни политики, с оглед постигането на синергия и дългосрочни устойчиви решения.

„Активното участие на академичните среди трябва да включва научни дискусии и изследователски проекти, както и въвеждането на нови образователни програми на различни нива. Ангажирането на бизнеса чрез принципа на корпоративната социална отговорност също би могло да допринесе значително за опазването морската среда“, добави вицепремиерът, подчертавайки ролята на научните среди и частния сектор за ускоряване на напредъка по изпълнението на Целите за устойчиво развитие и Програмата на ООН 2030.

Министър Сандов акцентира и върху участието на младите хора в процесите на вземане на решения и прилагане на добри практики в областта на опазването на околната среда. Като добър пример за това той представи стартиралата наскоро в България Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”.

Проведената дискусия може да намерите на следния адрес: https://media.un.org/en/asset/k1p/k1pqas8x4c