Все още не е почистено незаконното сметище в с. Доброславци, район Нови Искър

29 септември 2008 | 11:39


Все още не е почистено незаконното сметище в с. Доброславци, район Нови Искър. Това установиха експерти на РИОСВ – София при направена проверка на място в района.
В края на август 2008 г. беше дадено предписание на кмета на район Нови Искър да бъдат почистени и извозени натрупаните строителни и битови отпадъци в м. „Меча ровина”, с. Доброславци. Срокът на предписанието изтече на 19.09.2008 г.
Във връзка с подаден сигнал в РИОСВ – София за депониране на отпадъци и земни маси в землището на с. Доброславци, район Нови Искър експерти от столичната екоинспекция извършиха поредица от проверки на място. Установено е, че върху насипаните земни маси са изхвърлени битови отпадъци примесени със строителни отпадъци (асфалтови и бетонови късове).
За неизпълнение на даденото предписание на кмета на район Нови Искър ще бъде наложена административно наказателна отговорност.