Всички големи горивни източници в София възобновиха работата си на гориво природен газ

26 януари 2009 | 10:57


Вече всички големи горивни инсталации в София /Отоплителна централа /ОЦ/ „Люлин”, ОЦ „Земляне”, ТЕЦ „София-Изток” и ТЕЦ „София”/ възобновиха работата си, като ползват за гориво природен газ.. Това стана ясно след получените в РИОСВ – София писма от съответните централи.
Отбелязано е още, че е възобновена и работата на системите за собствени непрекъснати измервания.
Във връзка със създалата се кризисна ситуация с доставките на природен газ в страната, в началото на годината големите горивни инсталации /ГГИ/ бяха принудени да минат аварийно на течно гориво.
РИОСВ – София упражнява постоянен контрол на всички ГГИ на нейна територия.