Вторите проби от реките Юговска и Чепеларска не установиха замърсяване с цианиди

12 февруари 2020 | 18:10

Вторите проби на водите на река Юговска и река Чепеларска, взети днес във връзка с инцидентното замърсяване на реките от „Лъки Инвест“ АД не установиха наднормени концентрации на цианиди от устието на р. Юговска до пункта след гр. Асеновград.

При първите проби, взети вчера концентрациите на цианиди варираха от 7 микрограма в устието на р. Юговска и след гр. Асеновград до 10 микрограма при с. Бачково, като максимално допустимата концентрация е 5 микрограма.

Заради резултатите от първите проби остава предупреждението от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив да не се използват водите от двете реки докато окончателните лабораторни анализи не потвърдят отсъствието на замърсяване.