Във връзка с глобалната кампания “Часът на земята” довечера във всички сгради на МОСВ и неговите поделения ще бъде изгасено осветлението

28 март 2009 | 14:29

Във връзка с глобалната кампания “Часът на земята” осветлението във всички сгради на МОСВ и неговите регионални структури в страната ще бъде изгасено
От 20.30 ч. до 21.30 ч., както е обявено пот кампанията, ще бъде изключено осветлението в двете сгради на МОСВ в София, в сградите на Изпълнителната агенция по околна среда и на регионалните структури на МОСВ - РИОСВ, басейновите дирекции и националните паркове. За един час ще бъдат загасени светлините и в посетителските центрове.