Въздухът в село Ягодово е чист, показват данните на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда

20 август 2008 | 10:49


Въздухът в село Ягодово е чист, сочат резултатите от близо тричасовите замервания на мобилната станция на Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, амоняк, неметанови въглеводороди и метан са в нормални стойности.