Възстановени са мостовите съоръжения в Биосферен резерват „Бистришко бранище“

14 юли 2023 | 15:44

 

РИОСВ – София информира туристите, че мостовите съоръжения в района на каменната река в Биосферен резерват „Бистришко бранище“ са възстановени.  Инспекцията ще следи за състоянието им и ще разчита на навременни сигнали от гражданите, когато установят увреждане с цел по-бързото отстраняване на щетите.

РИОСВ – София призовава всички туристи да проявят отговорност и да опазват, както природните ресурси, така и изградените за тяхно удобство съоръжения.