Зам.-министър Ивелина Василева ще стартира строителството за реконструкция на пречиствателната станция и на водоснабдителната и канализационната система на Варна

03 февруари 2010 | 15:02

Заместник-министър Ивелина Василева и кметът на Варна Кирил Йорданов ще направят официален старт на строителните работи по реконструкцията на Варненската пречиствателна станция за отпадъчни води и на водоснабдителната и канализационната мрежа на града, финансирани по Програма ИСПА.
Събитието е на 4 февруари 2010 г., четвъртък, в 10.00 часа, на площадката на градската пречиствателна станция за отпадъчни води.
На церемонията са поканени ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова, председателят на Общинския съвет и областният управител на Варна, директорите на Регионалната инспекция по околната среда и водите и на Басейнова дирекция „Черноморски район”, изпълнителният директор на ВиК-Варна и ръководството на Асоциацията на българските черноморски общини.
Двата проекта са част от „Интегриран проект за водния цикъл на град Варна”, финансиран от Програма ISPA и съфинансиран от българското правителство.
За строителните работи за реконструкция и модернизация на Пречиствателната станция за отпадъчни води са предвидени 11 914 999,55 евро. Тя е проектирана за 450 хиляди еквивалент жители. В рамките на този проект ще се реконструират биологичното стъпало, каловото стопанство с оползотворяване на получения биогаз, ще се преоборудват биобасейните с технология за отстраняване на азот, на съоръженията за третиране на утайките, ще се изградят нови трансформатори, ще се въведе автоматична система за управление и контрол на процесите. Изпълнител е „Хидро-Трансстрой Консорциум”.
Договорът за строителство за реконструкция на водоснабдителната и канализационната система на града е за 5 657 732,93 евро. Реконструкцията обхваща 27 640 метра водопроводна мрежа в кварталите Аспарухово” и „Вл. Варненчик” заедно с подмяна на азбестоциментови тръби и 2 509 метра канализационна мрежа. Изпълнител е „Хидрострой” АД-Варна. С реализирането на проекта ще бъдат подобрени ВиК услугите за населението, намалени загубите във водоснабдителната мрежа и подобрено качеството на живот в града.
Освен тези два проекта, за които строителството стартира, Финансовият меморандум „Интегриран проект за водния цикъл на град Варна” включва и проект за трансформация на пречиствателната станция „Аспарухово” в помпена станция и конструиране на транспортиращ водопровод под дъното на Варненското езеро. Стойността на целия финансов меморандум /включващ трите строителни проекта/ е 25 432 000 евро, като се разпределя съответно 75% от гранта по ИСПА и 25% национално съфинансиране.