Зам.-министър Николова откри конференцията за Международния ден на Черно море

30 октомври 2017 | 14:40

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри във Варна международната конференция „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския регион“ и приветства участниците и гостите. „Този ден е още един повод да си дадем сметка, че опазването и възстановяването на морската околна среда не са само въпрос на морален дълг пред настоящото и бъдещите поколения. В духа и на модерната концепция за синя икономика, ние трябва да осъзнаем, че поддържането на добро състояние на морската околна среда представлява значим потенциал за заетост и устойчив икономически растеж, за обществен просперитет и благосъстояние“, каза зам.-министърът.

Присъстващите бяха поздравени от председателя на Парламентарната комисия по околна среда и води в 44-то НС Ивелина Василева,  зам.-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева и Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката.

Европейският комисар по околна среда, морски въпроси и рибарство Кармену Вела приветства участниците в специално видеопослание. „Усилията на всички трябва да бъдат насочени към преодоляване на предизвикателствата, които поставят проблемите в околната среда. Бъдещото европредседателство на България е чудесна възможност страната да подкрепи ключови приоритети и политики в опазването на природата“, посочи еврокомисарят. Матеи Криста, първи секретар в посолството на Румъния у нас прочете изказване от името на министъра на водите и горите на Румъния.

В презентацията си зам.-министър Николова обяви, че националните приоритети за постигане на  стратегическо развитие на Черноморския район са обвързани в комплекс от дейности, което изисква взаимодействие и синхрон между публичните институции, научните организации и образователните институции, социалните партньори и бизнеса. „Убедена съм, че дискусиите от днешния форум ще са стъпка към разгръщането на потенциала и перспективите на района“, посочи зам.-министър Николова.

В конференцията участваха представители на областни администрации и кметове на Черноморски общини, експерти от ресорни министерства, научни институти, неправителствени организации и от бизнеса.

Участниците във форума посетиха ремонтирания български океанографски кораб „Академик“,  извършващ мониторинга на морските води, а за ремонта му бяха отпуснати целеви средства от държавата. В рамките на деня на Черно море беше открита и новата сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“.