Зам.-министър Николова представи перспективите за европейско сътрудничество по климата в Берлин

22 февруари 2018 | 16:59

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в конференцията „Европейска инициатива за климата (EUKI): Укрепване на сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз“ в Берлин. Тя участва във форума по покана на федералното министерство на околната среда, защита на природата, строителството и безопасността на реакторите на Германия.

Германският федерален министър д-р Барбара Хендрикс и зам.-министърът Николова изнесоха основни доклади на тема „Перспективи за европейско сътрудничество за ускоряване на действията в областта на климата“. Атанаска Николова обсъди на среща с държавния секретар на федералното министерство на околната среда Йохен Флашбарт приоритетите на Българското председателство на ЕС, както и актуални въпроси от областта на околната среда и изменението на климата.

През 2017 г. федералното министерство на околната среда лансира новия си финансов инструмент - „Европейска инициатива за климата (EUKI)“, за подкрепа на проекти, които подпомагат обмена на добри практики за дейностите в областта на климата между страните-членки на ЕС.  В момента програмата финансира 6 проекта с български партньорски организации. Целта на първата годишна EUKI конференция е да създаде активна европейска мрежа между изпълнителите на проекти и политиците, като участниците са над 80 от цяла Европа.