Зам.-министър Николова участва в дискусия за законодателни промени по инициатива на общините

14 март 2018 | 18:00

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в дискусия по законодателни промени, инициирани от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Домакин и съорганизатор на форума бяха Народното събрание и Комисията по околна среда и води, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Част от дискусиите бяха по промени в Закона за водите, предложени от сдружението и свързани с управлението на общинските язовири с цел превенция срещу наводнения. „МОСВ като държавен орган, който осъществява политиката по управление на водите, работи с всички заинтересовани институции. Нашият стремеж е преди всичко да отстояваме трайна, целенасочена и устойчива политика, за да се гарантира здравето, безопасността на хората и икономическото развитие в страната. МОСВ подкрепя предложенията на НСОРБ и усилията на местната власт да се намират решения за превенция срещу наводненията. Имаме и някои забележки, една от тях е по отношение на контрола на малките язовири“, каза зам.-министър Николова.

Общините могат да кандидатстват с проекти за превенция и управление на риска от наводнения по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 20 млн. лв. Мерките са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения и подобряване и защита на техническата и социална инфраструктура. Ще се финансират основно проекти за ремонт на общински язовири.

Това е единственият механизъм, по който могат да се финансират ремонтните дейности на малките язовири предвид ограничения бюджет на общините. Надяваме се да получим качествени проектни предложения – крайният срок е 1 октомври 2018 г.“, съобщи Николова. Засега има проявен интерес, но все още нито една община не е кандидатствала.