Зам.-министър Николова връчи награда за „зелена компания“ в рециклиращата индустрия

12 май 2018 | 10:21

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри осмия национален конкурс „Най-зелените компании в България“. В петък вечерта тя връчи и наградата за най-зелена компания в категорията „Рециклираща промишленост и управление на отпадъци“ на „UKO Фиерхаутен България“. Конкурсът се провежда под патронажа на МОСВ, а организаторите от „b2b Медиа“ всяка година отличават бизнеса, общините и неправителствените организации, които работят по отговорен за природата начин.

„България, както и останалите европейски държави, започна да разчупва връзката между икономически растеж и потреблението на енергия и ресурси. Не само фирмите, но и гражданите полагат усилия, за да намалят своя екологичен отпечатък. Екологосъобразните производства, основани на възобновяема енергия, пречистване на отпадъчни води и контрол на замърсяването на въздуха, бележат ръст през последните 10 години и създават нови работни места“, каза зам.-министър Николова при откриването на церемонията.

По данни на Европейската агенция по околна среда, цитирани от зам.-министър Николова, повторната употреба и други подобни мерки за пестене на ресурсите могат да доведат до нетни икономии за предприятията в ЕС в размер на 600 млрд. евро или 8% от годишния им оборот. А годишните емисии на парникови газове да се намалят с 2 до 4 на сто.

Беше отличена и инициативата „Да изчистим България за един ден“, която се организира от бТВ в партньорство с МОСВ.