Зам.-министър Ренета Колева: България провежда успешна кохезионна политика за високи стандарти в околната среда

06 юни 2024 | 13:55

Бяха представени резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

„България е активна в законодателните и политическите инициативи за запазване на високите стандарти в околната среда и качеството на живот и това в много голяма степен се дължи на успешното провеждане на Кохезионната политика на Европейския съюз в страната. Виждаме резултатите от успешното изпълнение на тази политика, която категорично признава връзките между ресурсна ефективност, издръжливост на системите и човешко благополучие“. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева по време на заключително информационно събитие, което отчете резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. на 5 юни – Световния ден на околната среда. Ренета Колева припомни, че „Земята не принадлежи на нас, взели сме я назаем от нашите деца“ и отправи послание към всички да обичат природата и да са отговорни в грижата за нея.

Ръководителят на управляващия орган на програмата Галина Симеонова представи успешното изпълнение на проектите по ОПОС – през последните седем години са изпълнени 372 проекта на обща стойност 3,2 млрд. лева. „Модернизирахме градския транспорт – 385 електрически трамваи, тролеи и автобуси са на ваше разположение за по-екологично, удобно и сигурно пътуване в 10 български общини“, каза Галина Симеонова. Над 22 000 домакинства в страната вече са избрали екологичното отопление като са подменили своите отоплителни уреди. Домакинствата с модерно отопление, щадящо околната среда, ще станат над 80 000 през следващите две години.

По програмата са изградени 1800 км нова ВиК инфраструктура, а 1 600 000 жители са с достъп до подобрено водоснабдяване. Със средства по програмата са новоизградени и модернизирани 21 пречиствателни станции за отпадъчни води. Закрити и рекултивирани са 87 общински депа върху площ от над 250 хектара. Благодарение на изградени инсталации за преработка на отпадъци ОПОС отчита резултат от 470 000 тона по-малко депонирани отпадъци годишно.

Засадени са 5 милиона дръвчета, които дават нов живот на горите в България. През периода 2014-2020 г. ОПОС подкрепи мерки за подобряване на природозащитното състояние на животински видове и хабитати на площ 2 200 000 хектара.

Програмата подпомогна изграждането на системата BG-ALERT, с която всички в страната да бъдат информирани в случаи на опасни събития. Изградени са 6 центъра за обучение на населението за адекватна реакция при наводнения. „Продължаваме да работим – с фокус върху качеството на живот, с грижа за здравето на хората, с мисъл за природата и за поколенията след нас“, каза в заключение Симеонова.

„Гордея се с резултатите от съвместните ни усилия през годините, които донесоха конкретни резултати на хората в България. От 2007 г. досега осигурихме по-чиста питейна вода на 2,6 милиона души в страната. С рекултивацията на общо 125 общински депа намалихме депонираните отпадъци със 750 000 тона на година“. Това каза Агнес Монфре, ръководител на отдел „България, Унгария и Словения“ към Европейската комисия.

Резултатите от изпълнените екологични проекти може да се видят в изложбата „Обитателите – в търсене на по-добра среда“, разположена пред кино „Кабана“ в градинката на НДК. В сряда там беше организиран и празник за деня на околната среда с участието на DARA, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.