Зам.-министър Ренета Колева: Децата са най-уязвими от негативните въздействия на климатичните промени

02 декември 2023 | 11:56

„Безспорно изменението на климата засяга най-уязвимите общности, включително децата, които са най-податливи на негативни въздействия поради факторите на развитието“. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева на събитие, посветено на Децата и климата, организирано от УНИЦЕФ в рамките на глобалната климатична среща COP28 в Дубай.

По думите й промяната в поведението на всички групи в обществото е възможност за разрешаване на проблемите, свързани с екологичната устойчивост и борбата с изменението на климата. „Пред нас стои задачата да подобрим разбирането на обществото и особено на децата и младите хора за ползите от постигането на нулево замърсяване на околната среда, енергийна и ресурсна ефективност, съхраняването на природния капитал, изменението на климата и последиците от него“, допълни Ренета Колева.

България полага значителни усилия в тази насока и всяка година регионалните структури на министерството провеждат национални кампании за повишаване на общественото съзнание и култура за борба с климатичните изменения, разказа за.-министърът. И допълни: „Хиляди деца и ученици се включват в разнообразните информационно-обучителни мероприятия в рамките на тези кампании – конкурси, изложби, акции по почистване и залесяване, лекции, семинари, беседи и много други“.

Пример за институционалните усилия на МОСВ и регионалните структури е изпълнената през миналата година програма „Политики за младежта в сферата на околната среда“. Целта на програмата беше включване на младите хора в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда, както и промяна в навиците, свързани опазването на околната среда и зеления преход. Един от приоритетите на програмата беше противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост.

„Обучението по околна среда и борбата срещу климатичните промени е застъпено и в националния образователен стандарт в България. Всички тези дейности са вследствие на разбирането ни, че за формирането на екологична и климатична култура е необходимо за прилагането на цялостна и последователна политика за развиване на знания, умения и ценностни ориентации. Задължително е тази политика да се прилага от най-ранна детска и ученическа възраст”, каза още Ренета Колева.

България е сред първите държави, присъединили се към декларацията за децата и околната среда на УНИЦЕФ.

В рамките на СOP28 България ще бъде домакин на събитие, посветено на децата и климата, което ще се проведе на 8 декември, с участието на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, заместник-председателя на ЕК по демокрация и демографски въпроси Дубравка Шуица, заместник-изпълнителния директор на УНИЦЕФ Кити ван дер Хайден, заместник-министър председателя и министър на околната среда на Испания Тереза Рибера, министъра на околната среда на Белгия Закия Катаби.

Цялата програма със събитията на българския павилион на COP28 в Дубай, ОАЕ, 1-10 декември 2023 г., вижте на https://www.moew.government.bg/bg/klimat/cop28/