Замърсителят на река Искър при Елисейна и Зверино е извън територията на област Враца

10 септември 2008 | 11:45


Предполагаемият причинител на замърсяването, довело до измирането на риба в района на с. Елисейна и с. Зверино е ВЕЦ «Лакатник» и е извън територията на областта, контролирана от РИОСВ – Враца.
Това установи незабавна проверка на експертите на инспекцията, извършена днес след подаване на сигнал на дежурния телефон.
Водата е видимо кална и мътна. Експресните анализи на разтворен кислород, Рh и електропроводимост на взетите проби от водата на р. Искър са в границите на проектната категория за реката в този район.
Информацията по случая е подадена по компетентност към Басейнова дирекция «Дунавски район» - гр. Плевен за предприемане на административни и наказателни мерки към замърсителя.