Замърсяване на водите на р. Искър в района на кв. Враждебна, установи проверка на РИОСВ - София

27 януари 2009 | 10:56


Замърсяване на водите на р. Искър в района на кв. Враждебна, район Кремиковци, установиха експерти от РИОСВ – София при направена проверка на мястто в района. Проверката е по постъпил сигнал в инспекцията.
Установено е, че замърсяването е вследствие от производствената дейност на цеха за рециклиране на пластмаса на фирма «Риалити-Продакс» ООД.
При извършения оглед на брега на реката е констатирано, че отпадъчните води от производството се вливат директно в реката. Фирмата няма издадено разрешително за заустване на тези води във водоизточника. На място е взета водна проба от Регионалната лаборатория - София. Дадено е предписание за почистване на локалните пречиствателни съоръжения, за да не се допуска замърсяване на водоприемника.
За установените нарушения на фирмата ще бъде наложен акт за административно-наказателни нарушения.