Започна проверка по процедурата за издаване на заповедта за обявяване на защитена зона „Камчия“

22 януари 2021 | 19:08

Във връзка с публикации в медиите относно начина на провеждане на процедурата по обществен достъп на проекта на заповед за обявяване на защитена зона „Камчия“, министърът на околната среда и водите разпореди извършване на вътрешна проверка. В случай, че се установят пропуски при провеждането на процедурата, ще бъде възобновено производството по издаване на заповедта за обявяване на защитена зона „Камчия“, която е  публикувана в „Държавен вестник“, бр. 5 от 19.01.2021 година.