Започнало е изграждането на инсталация за обезмирисяване на всички технологични съоръжения в предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД, установи проверка на РИОСВ - София

20 февруари 2009 | 10:50


Започнало е изграждането на инсталация за обезмирисяване на всички технологични съоръжения в предприятието за производство на битумни керемиди „Изола Петров” ЕООД, установи проверка на РИОСВ - София в с. Чепинци, район Нови Искър. Проверката е във връзка с дадено от РИОСВ – София на ръководството на фирмата предписание за намиране на техническо решение за ограничаване разпространението на миризми извън територията на предприятието.
При проверката е констатирано, че се изграждат локални аспирации над технологичните съоръжения. Предвижда се газовете от тези аспирации да се отвеждат за изгаряне в горивна камера, която работи с природен газ, с цел преустановяване разпространението на миризми.
С писмо, ръководството на «Изола Петров» ЕООД уведоми столичната екоинспекция, че от 5 декември 2008 г. спира производствения процес в предприятието с цел изграждане на обезмирисителна инсталация.
За установени миризми, извън границите на работната площадка, на предприятието е наложена текуща ежемесечна санкция в размер на 840 лв.

Във връзка с подадена петиция от инициативния комитет на с. Чепинци до Софийска градска прокуратура /СГП/, относно разпространението на миризми от производствената дейност на „Изола Петров” ЕООД, РИОСВ – София получи официално писмо от СГП, в което се казва, че „Министерството на околната среда и водите, както и неговото регионално подразделение РИОСВ – София, в рамките на своята компетентност са предприели и предприемат всички законови мерки с цел предотвратяване замърсяването на околната среда от производствената дейност на „Изола Петров” ЕООД.” СГП прекратява преписката образувана по повод петицията на жителите на с. Чепинци, пише още в постановлението.