Започва финансирането на проектите за изграждането на регионални системи за управление на отпадъците от Оперативната програма „Околна среда”

24 март 2009 | 14:31

Започва финансирането на проекти за управление на отпадъците от Оперативната програма "Околна среда", съобщи днес министър Джевдет Чакъров при откриването на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма „Околна среда”. Днес комитетът одобрява процедурата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изграждането на 21 регионални системи за управление на отпадъците, която предвижда директно финансиране, а не набиране на проекти чрез обявяване на процедури.
Министърът припомни, че от предвидените в Националната програма за управление на отпадъците 55 регионални депа 27 вече са изградени, а 7 се изграждат в момента. Целта е по най-бързия начин да започне строителството на оставащите за доизграждане 21 регионални системи за отпадъци и предвидената процедура за директно финансиране скъсява много сроковете, обясни министър Чакъров. Нереалистично е системите да бъдат готови до юли тази година, както предвижда поетият пред ЕС от страната ни ангажимент, но е важно да е започнало изграждането им, което се отчита от нашите партньори от ЕК, допълни той.
Министър Чакъров подчерта, че МОСВ подготвя организирането на процеса на третиране на отпадъците в страната така, че да не се допусне нарушаване на националното ни законодателство и регламентите на ЕС след юли тази година. Докато бъдат готови регионалните системи, ще се наложи увеличение на транспортните разходи за някои общини, за да депонират на депа, които отговарят на всички изисквания, но това е начинът да изпълним всички норми и няма да допуснем незаконосъобразно третиране на отпадъците, каза министър Чакъров. Ще се използват и свободни обеми в сега действащи общински депа.
Джевдет Чакъров изрази готовността на МОСВ след като Комитетът за наблюдение одобри на днешното си заседание процедурата за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проектите за управление на отпадъците, още от следващия ден да започне работата по финансирането. До регионалните сдружения на общините, които ще бъдат обслужвани от една регионална система за отпадъци, МОСВ ще изпрати покани за представяне на проект.
Със започването на финансирането на проектите за управление на отпадъци Оперативната програма „Околна среда” вече е в пълен ход, до момента има подписани договори за 715 млн. лева, по първата приоритетна ос- изграждането на водна инфраструктура вече се изпълняват проекти, а в момента се оценяват и подадените досега проекти по третата приоритетна ос – за опазване на биологичното разнообразие, припомни министър Чакъров.