Започва реконструкция на над 4 км водопровод в Сливен за 30 млн. лв. по ОПОС

11 май 2022 | 17:24

На официална церемония „Първа копка“ е даден старт на дейностите за изграждане и реконструиране на  4,3 км водопроводна мрежа в Сливен като част от изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД”. 

Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност от над 30 млн. лв. Бенефициент е "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД. Дейностите включват и подмяна на 19 водни помпени агрегата, ремонт и подмяна на тръбни връзки на резервоари, ремонт на шахти и др.  

Над 101 000 жители от Сливен и прилежащи населени места ще бъдат с  подобрен достъп до водоснабдяване след изпълнението на целия проект.