Започва строителството по Оперативна програма “Околна среда”

04 януари 2009 | 11:15


Започва строителството по Оперативната програма “Околна среда”. Първият инфраструктурен проект, на който министър Джевдет Чакъров ще даде старт още следващата седмица - 7 януари, е в Хисаря. Той предвижда реконструкция, разширение и модернизация на пречиствателната станция в града и е на стойност 22 200 038 лв. Градът е с население над 10 000 жители и този проект е и принос към изпълнение на ангажимента на страната ни за изграждане на пречиствателни станции в населените места с над 10 000 души до 2010 година. Хисаря има и още един одобрен за финансиране по ОП “Околна среда” проект. Той е за техническа помощ в сектор води и със средствата по него на стойност 1 255 830 лв. ще бъде подготвен друг инфраструктурен проект за подобряване на водната инфраструктура в общината.
Общо 154 общини имат одобрени проекти до момента по Оперативната програма “Околна среда”, което е 52 процента от всички общини в страната.
И други общини с одобрени за финансиране инфраструктурни проекти във водния сектор са провели процедурите за избор на изпълнители и през януари ще започне строителството и в тях.
До края на миналата година МОСВ подписа договори за финансиране на одобрени проекти на общини на обща стойност 567 млн. лева. До момента договорите за изграждане на пречиствателни станции и ВиК инфраструктура са за общо 494 млн. лева. През първата половина на януари ще бъдат подписани договори за всички одобрени до момента проекти. Те са на обща стойност 1 млрд. и 50 млн. лева, което е 30 процента от предвидените за усвояване средства по ОП “Околна среда” до 2013 година 1,8 млрд. евро.
Същевременно в момента се набират проекти за водна инфраструктура в населени места с над 10 000 жители по процедура, която ще приключи на 19 януари. Набират се проекти и по процедура за опазване на биологичното разнообразие.