Започват проверки за установяване на замърсявания по поречието на реките Владайска и Перловска в столицата

10 март 2008 | 11:24


От днес РИОСВ – София започва проверки за установяване на замърсявания по поречието на реките Владайска и Перловска. Проверките са по текущ контрол и ще се извършват тази седмица по предварително изготвен график.
За замърсяване със строителни и битови отпадъци ще бъдат проверявани районите Лозенец, Средец, Оборище, Възраждане и Красна поляна, през които минават двете реки.
За установeно замърсяване ще бъдат налагани административно наказателни мерки по Закона за опазване на околната среда.