България повишава статута си в Комитета по екологична политика на ОИСР

16 август 2021 | 16:06

България получи покана за придобиване на статут „Участник“ в Комитета по екологична политика на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Министърът на околната среда и водите Асен Личев е уведомен с писмо от генералния секретар на ОИСР Матиас Корман за решението на Съвета на ОИСР България да повиши статута си в комитета от „Гост“ на „Участник“.

Придобиването на статута дава възможност на българските експерти по-пълноценно да участват в дискусиите и да обменят ценен и необходим опит и добри практики с останалите страни при прилагането на инструментите на ОИСР в областта на околната среда.

В допълнение ще се увеличи видимостта на страната ни в организацията, ще се гарантира постоянно и качествено участие в заседанията на комитета и експертните срещи на работните групи към него. Приносът ни на тези срещи със сигурност ще спомогне за издигане авторитета на България и ще повлияе положително върху вземането на решение по отношение на българската кандидатура за членство.