Календар 09.09.2019

 • РИОСВ издаде предписание „Топлофикация Перник“ да премахне 90 тона слама от площадката си

  09 септември 2019 | 17:15

  РИОСВ-Перник издаде предписание на „Топлофикация Перник“ АД да отстрани от площадката на ТЕЦ „Република“ всички налични горива, които не са разрешени за изгаряне съгласно действащото Комплексно разрешително на предприятието. Предписанието е входирано днес в „Топлофикация Перник“ АД, а срокът за изпълнение е до 13...

 • Издаден е акт за спиране на мощности на ТEЦ „Брикел“

  09 септември 2019 | 16:14

  Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора днес издаде принудителна административна мярка за спиране на котли №1, 2, 3, 4, 5 и 6 на горивната инсталация за производство на топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел“, гр. Гълъбово. Мярката е наложена заради установено използване на неразрешен вид гориво – биомаса...

 • ОПОС призовава за обща грижа за природата в нов 3D мапинг проект

  09 септември 2019 | 12:14

  От днес Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) започва излъчването на анимации от новия 3D мапинг проект, който призовава за обща грижа за природата.  Проектът показва рисковете от човешкото въздействие върху околната среда и как с осъзнати действия всеки може да помогне за нейното опазване. Визуалният спектакъл ще ...