Календар 15.10.2020

  • РИОСВ – Велико Търново провери сигнал за умряла риба в река Златаришка

    15 октомври 2020 | 13:41

    Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен извършиха проверка на 12.10.2020 г. по сигнал чрез тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от &bdq...