Календар 12.07.2021

 • Изготвена е Концепция за определяне на целите за защитените зони от „Натура 2000“

  12 юли 2021 | 16:15
  Изготвена е Концепция за определяне на целите за защитените зони от „Натура 2000“ - 01

  Изготвена е Концепция за разработване на специфични и подробни цели на ниво защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Документът е резултат от съвместните усилия на учени-експерти, представители на НПО и МОСВ. Разработен е въз основа на Доклад, изготвен от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, за п...

 • Министър Личев обяви за защитено вековно дърво на 300 години

  12 юли 2021 | 13:08
  Министър Личев обяви за защитено вековно дърво на 300 години - 01

  Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед, с която обявява за защитено вековно дърво на 300 години в землището на село Главановци, община Трън. Дървото е от вида цер – Qersus cerris, и е с височина 22 метра, обиколка на ствола 3,90 метра. Със заповедта се забранява изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нара...

 • Министър Личев обяви за защитено вековно дърво на 300 години

  12 юли 2021 | 13:08
  Министър Личев обяви за защитено вековно дърво на 300 години - 01

  Министърът на околната среда и водите Асен Личев издаде заповед, с която обявява за защитено вековно дърво на 300 години в землището на село Главановци, община Трън. Дървото е от вида цер – Qersus cerris, и е с височина 22 метра, обиколка на ствола 3,90 метра. Със заповедта се забранява изкореняване, отсичане, кастрене, чупене на клони, нара...