Десет спасени птици бяха освободени в природата край София

20 август 2021 | 10:15

Десет птици от вида керкенез бяха освободени в природата в покрайнините на Кремиковския манастир до София.  

Вчера се състоя традиционното освобождаване на птици, отгледани от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“, който Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подкрепя дългогодишно и успешно на конкурсен принцип чрез  ПУДООС.

През годините с помощта на „Зелени Балкани” се спасяват хиляди защитени видове от българската фауна и дейността на центъра е пример за успешна организация в полза на обществото и българската природа с множество успешни проекти и стотици доброволци и последователи.

В събитието участваха доброволци, дарители, осиновители, представители на МОСВ и партньори на „Зелени Балкани“. 

От центъра изразиха задоволство, че инициативата се е превърнала в традиция и очаквано събитие от всички любители на природата в района.