Двама са отличените студенти в конкурса „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 2022 г.

16 декември 2022 | 13:35

 
Александър Манов и Александър Прегьов са победителите във второто издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 2022 г.
Александър Манов и Александър Прегьов са победителите във второто издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ 2022 г. Всеки от тях ще получи годишна финансова подкрепа от 2970 лв.

Журито избра двамата студенти, след като те показаха висока езикова култура, задълбочени познания и оригинални идеи в областта на устойчивата мобилност както в есетата си, така и по време на събеседването с комисията за избор на тазгодишния лауреат.

Александър Прегьов е студент в IV-ти курс на Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“. Александър Манов е в V-ти курс на Лесотехническия университет, специалност „Ландшафтна архитектура“. И двамата студенти са с отличен успех и са мотивирани да се реализират професионално по специалността, в която се обучават.

Освен демонстрираните теоретични познания те представиха и добри инициативи, които представляват решения за редица проблеми, свързани с устойчивата мобилност, като например придвижването с обществен транспорт, проектирането на повече пешеходни зони, включително по-нетрадиционни обекти, като например около коритата на реки и др.

Конкурсът „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ се провежда за втора поредна година под егидата на Министерството на околната среда и водите в рамките на кампанията на Европейската комисия Европейска седмица на мобилността. Целта на конкурса е да идентифицира и подкрепи студенти с високи постижения, които се обучават в специалности, свързани с околната среда.

Организатор на конкурса е Изпълнителната агенция по околна среда. Наградата е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

В първия етап на конкурса кандидатите представят есе, чиято тема през настоящата година е „По-добри връзки“, каквато е и темата на Европейската седмица на мобилността през 2022 г. Вторият етап е събеседване с жури, до който достигат авторите на отличените есета.