Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 април 2021 г.