Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 февруари 2023 г.