Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 1 ЮЛИ 2020 г.