Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 април 2023 г.