Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 декември 2023 г.