Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 12 октомври 2020 г.