Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 август 2021 г.