Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 декември 2023 г.