Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 13 февруари 2024 г.