Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 14 юни 2023 г.