Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 декември 2023 г.