Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 март 2022 г.