Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 октомври 2020 г.