Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 15 юни 2023 г.