Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 април 2021 г.