Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 октомври 2020 г.