Ежедневен бюлетин за състоянието на водите за 16 януари 2024 г.